معرفی

مشخصات فردی

مسعود گیاهی سراوانی

نام - نام خانوادگی : مسعود   گیاهی سراوانی

پست الکترونیکی : giahi_m @yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- عضو هیئت علمی گروه شیمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان (1375 – تاکنون).

 - مدیر گروه شیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان (1385 –1382).

- ریاست دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان (1385 – تاکنون).

- صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه گلچین امروز (1383 – تاکنون).عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو هیأت مدیره انجمن الکتروشیمی ایران 1392-1388

عضو انجمن الکتروشیمی  ایران

عضو انجمن شیمی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی فیزیک

محل خدمت : معاونت پژوهش و فناوری

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-03-28

مسعود گیاهی سراوانی
مسعود گیاهی سراوانی

محل خدمت :
    معاونت پژوهش و فناوری
مرتبه علمی :
    دانشیار
^